100% Service, de formule voor succes, is geschreven door vier auteurs met elk hun eigen achtergrond en expertise. Dit heeft geleid tot een boeiende mix van verschillende perspectieven op service, zoals retail, bedrijfskunde, service design, branding, e-commerce, consultancy, bestuurskunde, human development en veranderkunde.

Wat ons bindt is onze visie op 100% service voor klanten. Wat ons typeert: we geven 100% aan energie, visie en ervaring aan onze klanten, bij elke samenwerking.

Hanneke Kunst

Verandermanager, die de dienstverlening van grote organisaties innoveert en serviceformules ontwikkelt, zoals gemeenten, provincies, NS, zorg, musea, bibliotheken, retail en hoger onderwijs.

Maaike van Rooden

Senior brand consultant, die merkstrategieën formuleert en visuele identiteiten en omnichannel formules ontwikkelt en ontwerpt voor retailers en organisaties in de publieke sector. Alles en altijd  gedacht vanuit de klanten.

Martine Vos

Learning & Development specialist, die de medewerkers in organisaties ontwikkelt en de samenwerking tussen management en medewerkers van de werkvloer tot stand brengt.

Eleonora Swart

Programmamanager dienstverlening, die innovatie aanjaagt door het verbinden van de 3 O’s: ondernemers, overheid en onderwijs. Met als doel: de verbetering van de dienstverlening van organisaties.