NETWERK | 100% Service Klantreizen

Sluit u aan bij het netwerk 100% Service Klantreizen. Veel overheidsorganisaties werken aan klantreizen. Zo zijn er al diverse klantreizen en persona’s in kaart gebracht. Om deze kennis met elkaar te delen en te bundelen, hebben we het netwerk 100% Service Klantreizen opgericht. Doet u mee?

Naam *
Naam

De voordelen:

  • Toegang tot alle verzamelde klantreizen en uitkomsten.

  • Elke drie maanden uitwisseling met collega’s in een netwerkbijeenkomst.

  • Meer inzicht in handige tools en werkwijzen om snel tot verbetering van de dienstverlening te komen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 4 december. U bent van harte welkom.

Het boek 100% service, de formule voor succes
jessica-to-oto-o-562401-unsplash.jpg

KENNISSESSIE | Krachten bundelen in de Jeugdzorg rondom het kind.

De zorg voor de Jeugd is sinds 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Alle betrokken partijen doen individueel hun best om goede zorg te bieden voor een kwetsbare groep kinderen. In deze verkennende sessie op 22 november brengen we de hele keten in kaart vanaf het kind, het gezin, de huisarts, het sociale wijkteam, de gemeente, het onderwijs en instellingen die zorgdragen voor de zorg en behandeling van deze kinderen.

Graag gaan we daarover met elkaar in dialoog. Hoe is de hele keten georganiseerd, welke succesverhalen zijn er en waar zitten de pijnpunten? Hoe kunnen we door het bundelen van krachten komen tot goede oplossingen voor de kinderen? 

We nodigen iedereen uit die een uitvoerende, sturende of beleidsmatige rol speelt in deze keten en graag wil meedenken.

 
Naam *
Naam

De Serviceformule als onmisbare tool

De serviceformule

De serviceformule

Waarom is de Serviceformule de onmisbare tool voor elke dienstverlener? Met de serviceformule ga je van service design naar de tastbare resultaten die de klant zal ervaren. De kracht van een formule is dat de klant in iedere ontmoeting tussen de klant en een bedrijf 100% service ervaart. Met aandacht en energie krijg je dat voor elkaar. Formules zijn wijd verspreid in retail en horeca. Denk maar eens aan Intratuin, de HEMA, Coop, Rituals of McDonalds  – alleen al in Nederland bestaan 750 formules met 30.000 vestigingen.

Denken en werken vanuit de klant

De Serviceformule start bij de klanten en sluit aan op hun leefwerelden. Je moet precies weten wat de klanten willen en voor hen het juiste leveren. Anders blijft het succes uit. Met het juiste product, via de juiste kanalen, met de juiste beleving en de juiste service.

IJzersterke samenhang

De klant ervaart excellente dienstverlening, maar dat is slechts het topje van de organisatie-ijsberg. Onder dat topje bevindt zich een geoliede machine, geheel ingericht op leveren van de gewenste service aan de klant. Dienstverlening en bedrijfsvoering vormen één onlosmakelijk geheel in de Serviceformule. Alle afdelingen en teams werken samen om 100% service te leveren.

De serviceformule brengt leiderschap

Om service te verbeteren is er een leider nodig die stuurt op de kwaliteit en de realisatie van de innovaties. Daarom is het aanwijzen van een formulemanager cruciaal. Dit brengt  verantwoordelijkheid bij één persoon in plaats van versnipperd over afdelingen.

Medewerkers zijn het gezicht van je Serviceformule.

Service kun je bedenken aan de designtafel, maar het wordt waargemaakt door de medewerkers. Het zijn de medewerkers die de klant ziet, die klanten helpen en bedienen. Het gedrag van je medewerkers is misschien wel het moeilijkst te beïnvloeden: met de Serviceformules krijg je concrete suggesties om met medewerkers samen te werken aan 100% service.

 


Service volgens topmanagers

quotes uit interviews